Tập Đoàn T&T Group có tiềm lực như thế nào ?

Tập Đoàn T&T Group có tiềm lực như thế nào ?

Đầu tư vào lĩnh vực bất động sản từ năm 2009, vài năm trở lại đây, T&T Group khiến các nhà đầu tư, khách hàng đặc biệt chú ý khi được g...