Mô Hình Kinh Doanh Lừa Đảo Của Địa Ốc Alibaba Hoạt Động Như Thế Nào

Mô Hình Kinh Doanh Lừa Đảo Của Địa Ốc Alibaba Hoạt Động Như Thế Nào

Chỉ sau 3 năm hoạt động, Alibaba đã phát triển nhanh chóng với số vốn điều lệ tăng từ 1 tỷ đồng lên 5.600 tỷ đồng, theo công bố trên websi...